İthalat ihracatın 3 katı arttı

Ocak ayında ihracat yüzde 6,4 artarak 14 milyar 759 milyon dolar oldu. Aynı dönemde ithalat ihracatın üç katı artarak 19 milyar 207 milyon dolara yükseldi.
Ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 94,3 artarak 2 milyar 290 milyon dolardan 4 milyar 448 milyon dolara yükseldi. 

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 yılı ocak ayında yüzde 85,8 iken, 2020 yılı ocak ayında yüzde 76,8'e geriledi.

İHRACATI İMALAT SANAYİİ SIRTLIYOR

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayiinin payı yüzde 94,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta ara mallarının payı yüzde 78,1, sermaye mallarının payı yüzde 12,0 ve tüketim mallarının payı yüzde 9,4 oldu.

Dış ticaret açığının artması cari açığı da yükseltecek.
28 Şubat 2020 13:27
DİĞER HABERLER