Hazır dünya yavaşlamışken hatalardan ders alalım

G-20 liderlerine hitaben kaleme alınan mektupta muhtemel krizlerden kaçınmak ve dayanıklılığı artırmaya yardımcı olmak için halk sağlığının ekonomik toparlanma paketlerinin merkezine konulmasını talep ediliyor.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu 90 farklı ülkeyi temsilen bir araya gelen 40 milyondan fazla doktor, hemşire ve sağlık uzmanı G20 liderlerine bir mektup gönderdi. 

Mektupta muhtemel krizlerden kaçınmak ve dayanıklılığı artırmaya yardımcı olmak için halk sağlığının ekonomik toparlanma paketlerinin merkezine konulmasını talep ediliyor.

Söz konusu mektup "2015’te Paris’te imzalanan iklim anlaşmasının öncesinde sağlık konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesinden bu yana gerçekleşen bu en büyük seferberlik" diye nitelendiriliyor. 

MEKTUBU ÜYELERİ ADINA İMZALADILAR 

Dünya Tıp Birliği (World Medical Association), Uluslararası Hemşireler Konseyi (International Council of Nurses), İngiliz Milletler Topluluğu’ndaki Hemşireler ve Ebeler Federasyonu (Commonwealth Nurses and Midwives Federation), Dünya Aile Doktorları Birliği (World Organization of Family Doctors) ve Dünya Halk Sağlığı Dernekleri Federasyonu’nun (World Federation of Public Health Associations) da aralarında bulunduğu sağlık uzmanlarını temsil eden 200'den fazla tıbbi dernek ve kuruluş, üyeleri adına mektubu imzalarken, binlerce sağlık uzmanı da mektubu bireysel olarak imzaladı.

Mektup, Dünya Sağlık Örgütü, Küresel İklim ve Sağlık İttifakı (Global Climate and Health Alliance) ve Her Nefes Önemlidir (Every Breathe Matters) tarafından da destekleniyor.

SİYASETÇİLERE "HALK SAĞLIĞINI MERKEZE KOYUN" MESAJI

Halk Sağlı Uzmanları Derneği (HASUDER) Başkanı Dr. Okyay: “Sağlık çalışanları olarak ülkelerin, ekonomilerin ve toplumların Covid-19 gibi ani salgınlara ne kadar kırılgan olduğunu anladığımız bir dönemden geçiyoruz. Bu kriz bize halk sağlığının önceliklendirilmemesi halinde tüm dünyaya ne kadar pahalıya mâl olabileceğini gösterdi. 

40 milyon meslektaşımızla birlikte bu mektuba imza atmanın çok önemli bir mesajı olduğunu düşünüyoruz: Salgın sonrasındaki ekonomik toparlanma çabalarını halk sağlığını merkeze koyarak planlamazsak, iklim değişikliği gibi yanı başımızda bekleyen sonraki bir krizde bu kadar şanslı olmayabiliriz.”

"HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTACAK KARARLAR GECİKTİRİLMESİN"

Türk Tabipler Birliği (TTB) Halk Sağlığı Kolu Üyesi Doç. Dr. Gamze Varol: “Sağlıklı bir çevrede yaşamak, sağlıklı olabilmek ve sağlıklı kalabilmenin ön koşulu. Covid-19 salgını insanlığa bir kez daha sınırların gerçekte var olmadığını ve adil bir dünya düzenine ne kadar çok gereksinimimiz olduğunu gösterdi. Hepimizin iklim, çevre ve insan sağlığı arasındaki bağı görmemizi sağladı. 

Bunu halk sağlığı için fırsata dönüştürebilmeliyiz. Ülkemizde hava kirliliği, sağlığımızı olumsuz etkileyen en önemli çevresel sorun, binlerce erken ölüm, hastalık ve sakatlığın sebebi. Bu sebeple hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik politikaların ivedilikle hayata geçirilmesi hayati önemde. 

Ülkemizde ve tüm dünyada siyaset belirleyicilerden halk sağlığını öncelemelerini, hava kirliliği önlemleri başta olmak üzere iklimi, havayı, suyu ve toprağı koruyacak kararlara imza atmalarını talep ediyoruz."

SAĞLIKLI VE YEŞİL BİR TOPARLANMA

Dünya Tıp Birliği Başkanı Miguel R. Jorge: "Sağlık sektörü çalışanları, bu krizde ön saflarda yer aldı ve harekete geçmekte geç kalındığı için çok fazla yaşam kaybına şahit oluyoruz. Artık hayatı sağlıkla idame ettirmenin gezegenin sağlığına bağlı olduğunu her zamankinden daha açık şekilde görüyoruz. 

Toparlanma sürecine girerken, bizleri daha fazla zarar görmekten koruyan bir sistemi inşa etmemiz gerektiğini görmezden gelemeyiz. Bu sebeple hükümetlerin, kurtarma paketlerini değerlendirirken, halk sağlığını dikkate almaları önem arz ediyor. Kapsamlı bir yaklaşımla hazırlanacak sağlıklı ve yeşil bir toparlanmaya hemen şimdi ihtiyaç duyuyoruz.” 

"GEÇMİŞİ YENİDEN DEĞERLENDİRMEK ZORUNDA KALDIK"

Uluslararası Hemşireler Konseyi Başkanı Annette Kennedy: "Covid-19 dünyayı durma noktasına getirerek, bizleri geçmişi yeniden değerlendirme zorunluluğunda bırakıyor. Bu durum, bizlere, gezegene ve üzerindeki tüm insanlara fayda sağlayacak değişiklikler yapmak için eşsiz bir fırsat sağlıyor. 

İklim değişikliği, dünya nüfusunun sağlığına şimdiden ve önemli ölçekte tehdit oluşturuyor. Hükümetleri, çocuklarımızın ve torunlarımızın yaşanabilir ve sürdürülebilir bir iklimde, sağlıkla büyüyebilmeleri için kirlilik seviyelerinin kriz öncesi seviyelere dönmemesini sağlamaya davet ediyoruz. 

Covid-19 küresel salgınından olumlu olarak değerlendirebilecek bu yegane fırsatın elimizden kaymasına izin vermek affedilemez. Uluslararası Hemşireler Konseyi üyeleri, gelecekte oluşabilecek krizlere hazırlıklı olmanın, sağlık hizmetlerine yatırım ve iklim değişikliğini önemsemekten geçtiğinin farkında. 

Sürdürülebilir bir geleceği ancak, sağlık hizmetlerine ve çevreye yatırım yaparak sağlayabiliriz."

"HÜKÛMETLER ŞİRKETLERİN BASKILARINA BOYUN EĞMEMELİ"

Küresel İklim ve Sağlık İttifakı (Global Climate and Health Alliance, GCHA) Genel Müdürü Jeni Miller: “Ekonomik toparlanmanın sağlıklı şekilde gerçekleşmesi; insanların, ekonominin ve gezegenin sağlığının yakın ilişkisini gözetiyor. Yaşadığımız salgın, ekonomik iyileşmenin küresel sağlık sisteminin dayanıklılığını güçlendirecek şekilde planlanması gerekliliğini gösteriyor. 

Ulusal toparlanma programları, büyük ölçekli kamu fonu yatırımları aracılığıyla tasarlanırken, hükümetlerin, bu önemli ilişkiyi göz önünde bulundurması gerekiyor. Bu kapsamda hükümetlerin, insan sağlığı üzerinde doğrudan etkileri bulunan çevre standartlarında esneklik sağlamak üzere şirketlerin baskılarına boyun eğmemeleri gerekiyor. 

Yaşanan kriz, işlerin her zamanki şekliyle yürütüldüğü düzene geri dönmek yerine, insanları ve gezegeni koruyan bir gelecek yaratmak için cesur adımlar atmanın zamanının geldiğine işaret ediyor."

MEKTUPTA NELER VAR?

"G20 ülkelerinin liderleri, teşvik paketlerini geliştirme süreçlerinde, toparlanmayı, ekonominin sağlığını göz önünde bulundurarak gerçekleştirmek için, tıp ve bilim dünyasını dahil etmelidir. 

Belirtilen teşvik kararları, önlemlerin kısa ve uzun vadede halk sağlığını ne şekilde etkileyeceğine ilişkin tıbbi ve bilimsel değerlendirmeleri göz önünde bulundurmalıdır."

COVID-19 salgını doktorları, hemşireleri ve sağlık uzmanlarını onlarca yıldır görülmemiş seviyede ölüm, hastalık ve psikolojik baskıya maruz bıraktı. 

Gelecekte oluşabilecek küresel salgınlarla mücadele için halk sağlığına ve çevre yönetimine yatırım yapılması, yaşanan acının kısmen azaltılmasına yardımcı olabilir.

Sağlık uzmanları, liderleri bu hatalardan ders almaya ve dünyayı daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı hale getirecek adımlar atmaya çağırıyor. 

Hükûmetler, önümüzdeki 12 ila18 ay içerisinde, hangi alanlara ne miktarda yatırım sağlanacağını belirleyerek, belirtilen dönüşümü gerçekleştirme gücüne sahipler. 

Bu yıl gerçekleşecek uluslararası zirveler (10 Haziran'da gerçekleşecek G7 zirvesi, 18-19 Haziran'da gerçekleşecek Avrupa Konseyi toplantısı, 16-18 Ekim'deki IMF-Dünya Bankası toplantısı ve 21-22 Kasım'da gerçekleşecek G20 zirvesi), dünya liderlerine, ekonomik toparlanma programlarının, halk sağlığı üzerine inşa edilmesi için birlikte hareket etme fırsatı veriyor."

BEYANNAMEYİ İMZALAYAN İSİMLER:

ABRASCO - Associação Brasileira de Saúde Coletiva - Brazil

AerztInnen fuer eine gesunde Umwelt - Austria

Alliance of Nurses for Healthy Environments -USA

American Public Health Association - USA

American Society of Cataract & Refractive Surgery - USA

Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz/Médecins en faveur de l'Environnement - Switzerland

Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM-Portugal) - Portugal

Association of periOperative Registered Nurses (AORN) - USA

Association of Public Health Specialists (HASUDER) - Turkey

Association of Surgeons of India - India

Australasian Epidemiological Association - Australia

Australian Association of Social Workers - Australia

Australian Medical Association - Australia

Australian Medical Students' Association - Australia

Brazilian Thoracic Society - Brazil

British Medical Association - U.K.

Canadian Federation of Medical Students - Canada

Canadian Medical Association - Canada

Cardiology Society of India - India

Clinicians for Planetary Health - International

CODA - Australia

Commonwealth Nurses and Midwives Federation - U.K.

Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (Council of doctors, dentists and pharmacists) - Canada

CQMF – Collège québécois des médecins de famille - Canada

Deutsche Gesellschaft  für Verhaltenstherapie (DGVT) e.V. - Germany

Deutsche Psychotherapeuten Vereinigung (DPtV) (German Psychotherapists Association) - Germany

Deutscher Pflegerat e.V. (DPR) (German Nursing Council) - Germany

European Federation of Nurses Associations - EFN - Europe

European Respiratory Society - Europe

Federation of Obstetric and Gynaecological Societies of India (FOGSI) - India

FIMS- Federation of Israel Medical Students - Israel

German Society of Internal Medicine - Germany

Global Green and Healthy Hospitals - International

IMANA (Islamic Medical Association of North America) - USA

Indian Academy of Paediatrics - India

Indian College of Allergy, Asthma and Applied Immunology (ICAAAI) - India

Indian Medical Association - India

Indian Radiological and Imaging Association-IRIA - India

Indian Society of Anaesthesiologists - India

Indonesian Rural and Remote Doctor Association - Indonesia

International Association of Applied Psychology - International

International Association of Dental Students - International

International Council of Nurses - International

International Federation of Medical Students' Associations - International

International Federation of Medical Students' Associations - Brazil

IPPNW Germany (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) - Germany

ISDE, Associazione Medici per l'Ambiente - Italy

Japan Medical Association - Japan

Maharashtra Association of Surgeons of India - India

Marburger Bund Berlin Brandenburg - Germany

Medical Students Association of India - India

National Medical Association - USA

National Student Nurses' Association - USA

Paediatric Association of India - India

Pakistan Medical Association - Pakistan

Physicians for Social Responsibility - USA

Progressive Doctors - USA

Psychologists / Psychotherapists for Future - Germany

Queensland Nurses and Midwives' Union - Australia

Romanian College of Physicians (Colegiul Medicilor din România) - Romania

Royal College of Surgeons of England - U.K.

Rural Seeds - International

Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo (Union of Nutritionists of the State of São Paulo) - Brazil

Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Spanish Society of Family and Community Medicine) - Spain

Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade - Brazil

Standing Committee of European Doctors (CPME) - Europe

The Swedish Medical Association - Sweden

Turkish Medical Association (TTB) Public Health Branch - Turkey

Turkish Medical Students' International Committee (TURKMISC) - Turkey

UK Health Alliance on Climate Change - U.K.

Victorian Allied Health Professionals Association - Australia

WONCA Rural South Asia - International

World Federation of Public Health Associations - International

World Health Professions Alliance - International

World Medical Association - International

World Naturopathic Federation - International

World Organization of Family Doctors (WONCA) - International

World Psychiatric Association - International

26 Mayıs 2020 13:04
DİĞER HABERLER