MHP'den 100 maddelik yeni anayasa önerisi

MHP lideri Bahçeli, 100 maddelik yeni anayasa önerisinde bulundu. Bahçeli, MHP'nin önerisinde TBMM'nin yetkilerinin "kuvvetlendirildiğini", AYM'nin yüksek mahkeme olarak değil, "özel bir statüde" düzenlendiğini açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 100 maddelik yeni anayasa önerisinde bulundu.

MHP genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Bahçeli, "Artık uzlaşmak ve yeni bir anayasa hazırlamak milli vecibedir" ifadesini kullandı.

"MHP, yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır" diyen Bahçeli, "Önerimizi önce Cumhurbaşkanı'na ardından diğer siyasi partilere sunacağız" açıklamasında bulundu.

MHP lideri, "Cumhuriyetin 100'üncü yılında '100 Maddelik Yeni Anayasa' adıyla, 100 maddelik anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlanmıştır. Partimiz, 100 maddelik yeni anayasa önerisini milletimize, siyasi muhataplarımıza bugün itibarıyla duyurmaktadır" dedi.

Önerinin içeriği

MHP'nin dört kısımdan oluşan yeni anayasa önerisinde öne çıkan noktalar şöyle:

- Başlangıca, "Allah’ın lütfu, kardeşlik ruhu ve vatan sevgisiyle varlık bulmuş biz Türk Milleti" düsturu ile giriş yapılmıştır.

- Devletin genel esaslarının ilk beş maddede düzenlendiği, "Devletin şekli ve nitelikleri" aynen korunarak birinci maddede ele alınmış, maddenin son fıkrasında "Bu madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez" denilmiştir. 

- Temel hak ve hürriyetlerin kapsamı, taraf olduğumuz insan hakları sözleşmeleri baz alınarak kanunla belirlenmesi öngörülmüş, hakları düzenleyen maddelerde sadece ek güvencelere yer verilmiştir. 

- TBMM Başkanı'na "Tarafsız konumuyla" milli uzlaşmanın sağlanmasında ve siyasi krizlerin çözümünde arabuluculuk işlevi yüklenmiştir. 

- TBMM'nin yetkileri; kanun yapımında, antlaşmaların onaylanmasında ve sona erdirilmesinde, bütçenin kabul edilmesinde, anayasal kurum ve kuruluşlara üye seçmede, meclis soruşturması açılmasında kuvvetlendirilmiştir.

- Milletvekillerinin dokunulmazlığıyla milletvekilliğinin düşme sebeplerine dair belirsizlikler giderilmiştir.

- Başkanlık Sistemi, yeni anayasa bütünlüğü içinde "kurumsal yapıya" kavuşturulmuş, Başkan ile birlikte iki Başkan Yardımcısının seçilmesi öngörülmüştür.

- Diyanet İşleri başkanlığı "Türkiye Diyanet Kurumu" olarak yeniden yapılandırılmış, Yükseköğretim Kurulu'nun oluşumunda TBMM'nin yetkileri artırılmış, yeni bir kurum olarak "Türkiye Liyakat Kurumu" önerilmiş ve Türkiye Merkez Bankası anayasal kuruluş hâline getirilmiştir.

- Anayasa Mahkemesi yüksek mahkeme değil, özel bir statüde düzenlenmiş, Yüce Divan yargılaması ve siyasi parti kapatma davaları "Yüce Divan" adıyla oluşturulan yeni bir mahkemeye verilmiş, Yüksek Mahkemeler başlığı altında Sayıştay ve Yüksek Seçim Kurulu'nun statüsü açıklığa kavuşturulmuş, yargıya ilişkin üye seçiminde TBMM'nin yetkileri genişletilmiştir.

- Anayasa değişikliklerini halkoyuna sunma konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yetki verilmiştir.

04 Mayıs 2021 12:34
DİĞER HABERLER