Gizli tanıklar için özel büro

İçişleri Bakanlığı’nın talebi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 'Gizli Tanık Bürosu' kuruldu.
Başta Hizmet Hareket'ne yönelik cadı avı soruşturmaları olmak üzere son dönemde ‘terör’ iddiasıyla yürütülen soruşturmalarda “gizli tanık” sayısının artması üzerine yargı harekete geçti. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Tanık Koruma Kanunu’ndan kaynaklanan işlemlere karşı açılan idari davalara bakması için Ankara 2. İdare Mahkemesi’ni görevlendirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Gizli Tanık Bürosu kurdu.

Gizli tanıkların korunmasıyla ilgili tedbirleri almakla görevli olan İçişleri Bakanlığı Tanık Koruma Kurulu, 30 Eylül 2019’da HSK’ye talepte bulundu. Yazı üzerine toplanan HSK Birinci Daire, 5726 sayılı Tanık Koruma Yasası’nın 21. maddesinde belirtilen kurumlar arası işbirliği kapsamında gizliliğin ve bu konuda ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla Tanık Koruma Kurulu işlemlerine karşı açılan idari davaların, Ankara’da 2 numaralı idare mahkemesinde görülmesine karar verdi.

Karar kapsamında 14 Şubat tarihi itibarıyla açılacak davalar Ankara 2. İdare Mahkemesi’ne tevzi edilecek. Halen görülen dava ve işler ise mevcut mahkemelerde devam edecek.

İŞLEMLERİ BU BÜRO YÜRÜTECEK

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bünyesinde “Gizli Tanık Bürosu” kurdu. Başsavcı Vekili Mustafa Başer’in sorumlu olduğu büroda Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan görevlendirildi.

Gizli tanıklarla ilgili işlemler, bu büro tarafından yürütülecek. Başsavcılığın yayımladığı yönergede Gizli Tanık Bürosu’nun yapacağı işlemler sıralandı. Bu kapsamda tanık koruma kararı verme, uzatma, değiştirme, kaldırma ile bunlara ilişkin talep ve kararlar söz konusu büro tarafından verilecek.

Yazı İşleri Müdürlüğü nezdinde bulundurulacak kasada her gizli tanığa ayrı bir dosya oluşturulacak. Verilen tanık koruma kararları, ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Tanık Koruma Şube Müdürlüğü’ne mühürlü kapalı zarf içerisinde gönderilecek. Gizli tanıkların vermiş oldukları dilekçelerin ve kararların tebliğine ilişkin düzenlenen tebliğ belgeleri dosyaya eklenecek.
15 Şubat 2020 13:25
DİĞER HABERLER